Za kontakt z Cieszyńską Radą Seniorów odpowiada Biuro Rady Miejskiej 

Adres:
Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Telefon:
33 4794 312

Adres e-mail:
biurorady@um.cieszyn.pl