W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.411.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"
Status obowiązujące

Zarządzenie Nr 0050.411.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 sierpnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 48b ust. 1, 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

§ 1

  1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację w 2022 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia", posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie zamieszczam na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl) oraz na stronie internetowej www.cieszyn.pl

§ 4

  1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:
    • Aleksander Dorda - przewodniczący komisji,
    • Małgorzata Węgierek - sekretarz komisji,
    • Marek Fiedor - członek komisji.
  2. Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 2 członków komisji.

§ 5

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego