W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 120.19.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie
Status uchylone
Uwagi Traci moc zarządzenie Nr 120.71.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Uchylono Zarządzeniem Nr 120.25.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Treść

Zarządzenie Nr 120.19.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt 3, § 21 ust. 1 i 2, § 22 ust. 1 i § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 367)

§ 1

 1. Wprowadzam następujące zasady bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie polegające na:
  1. polecaniu pracownikom Urzędu Miejskiego w Cieszynie wykonywania pracy zdalnie z wyłączeniem pracowników wykonujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych,
  2. zapewnianiu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie środków do dezynfekcji osobistej (rąk), oraz środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych,
  3. umożliwieniu pracownikom i osobom odwiedzającym Urząd Miejski w Cieszynie pomiaru temperatury ciała,
  4. wyodrębnieniu stanowisk wyposażonych w przegrody (osłony) oddzielające interesanta od pracownika Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  5. obsłudze interesantów, pojedynczo na każde stanowisko obsługi, na parterze w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1, w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Srebrnej 2, w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Ratuszowej 1 i w salach operacyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Jana Kochanowskiego 14, w tym przy wykorzystaniu systemu kolejkowego (interesant musi mieć założone rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk oraz maseczkę ochronną lub inną osłonę, która zakrywa jednocześnie usta i nos),
  6. wprowadzeniu wzmożonej dezynfekcji elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, z którymi dochodzi do częstych kontaktów tj. poręczy, klamek, blatów stołów i biurek, włączników, klawiatur szyfrujących, itp., a także klawiatur komputerowych oraz, po każdorazowym użyciu, terminali płatniczych i pin-padów,
  7. zorganizowaniu stanowisk pracy poszczególnych pracowników w ten sposób, iż będą one oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  8. zobowiązaniu pracowników do regularnego wietrzenia pomieszczeń biurowych, w których znajdują się ich stanowiska pracy,
  9. ograniczeniu do niezbędnego minimum:
   1. poruszania się w budynkach Urzędu Miejskiego w Cieszynie i pomiędzy poszczególnymi budynkami Urzędu pracowników Urzędu,
   2. wyjść służbowych na teren miasta Cieszyna.
   3. wyjazdów służbowych poza teren miasta Cieszyna - wyjazd może nastąpić za zgodą Burmistrza Miasta Cieszyna lub Sekretarza Miasta Cieszyna.
   4. spotkań z osobami z podmiotów zewnętrznych, w tym miejskich jednostek organizacyjnych, współpracujących firm. organizacji pozarządowych, itp.,
   5. w związku z czym, w pierwszej kolejności należy stosować techniczne środki komunikacji, w tym telefon, pocztę elektroniczną, telekonferencję, itp..
  10. ograniczeniu prac wykonywanych na terenie budynków Urzędu Miejskiego w Cieszynie przez firmy zewnętrzne, z zastrzeżeniem, iż realizowane powinny być przede wszystkim prace i usługi niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Cieszynie i z zachowaniem szczególnych środków ostrożności ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  11. rezygnacji z tradycyjnego gestu grzecznościowego - uścisku rąk. itp.,
  12. obowiązku noszenia maseczek ochronnych podczas poruszania się w obszarach wspólnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (korytarz, toalety), podczas poruszania się między budynkami administracyjnymi Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w kontaktach między pracownikami.
 2. Pracownik wykazujący objawy chorobowe zbliżone do objawowych COVID-19, nie będzie dopuszczany do pracy w celu umożliwienia kontaktu z lekarzem i przeprowadzenia stosownej konsultacji medycznej.
 3. W sytuacji stwierdzenia bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub zakażona wirusem SARS-CoV-2 zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Sekretarza Miasta Cieszyna.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 120.71.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Uchylono Zarządzeniem Nr 120.25.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane