Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.873.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

uchylające zarządzenie nr 0050.629.2017 w sprawie pełnienia przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskiej realizowanej ze środków z budżetu miasta

Treść

Zarządzenie Nr 0050.873.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie pełnienia przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskiej realizowanej ze środków z budżetu miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt II ppkt 5 Aktu założycielskiego ZBM w Cieszynie Spółka z o.o.

§1

Powierzam Zakładowi Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. pełnienie, na rzecz Gminy Cieszyn, obowiązków inwestora zastępczego dla inwestycji "Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I, II, III" realizowanej ze środków z budżetu miasta Cieszyna.

§2

Do podstawowych obowiązków Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., zgodnie z zakresem powierzonym do wykonania, a określonym w § 1 należy:
1. Udział w ustaleniu ostatecznej listy budynków przewidzianych do objęcia inwestycją i będących w 100% własnością Gminy Cieszyn.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy Cieszyn postępowania wyboru wykonawców prac projektowych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych - audytów energetycznych wytypowanych budynków łącznie z dokumentacją projektowo-kosztorysową w celu uzyskania pozwoleń na budowę (zgłoszenia zamiaru wykonania robót).
Zakres projektowania ma obejmować: audyty energetyczne, docieplenia przegród budowlanych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, adaptacja pomieszczeń piwnicznych na węzły cieplne. Projektowaniem objąć należy wszystkie lokale w poszczególnych budynkach: mieszkalne i użytkowe.
3. Uzyskanie odpowiednio pozwoleń na budowę lub dokonanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami.
4. Po opracowaniu dokumentacji projektowej udział w ustaleniu ostatecznej listy budynków do objęcia wnioskami o dofinansowanie w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz innych zewnętrznych źródeł pozyskiwania dofinansowania.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy Cieszyn, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowań wyboru wykonawców robót budowlanych.
6. Reprezentowanie Gminy Cieszyn w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności wynikających z Ustawy Prawo budowlane.
7. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi pracami.
8. Dokonanie końcowego odbioru i przekazania do użytkowania zrealizowanych inwestycji.
9. Rozliczenie finansowe z wykonawcami i Wydziałem Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.
10. Bieżąca współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.

§3

1. Ustalam wynagrodzenie dla Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w wysokości 5% kosztów, rozumianych jako:
- koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztami nadzoru autorskiego projektantów oraz kosztami opracowań uzupełniających,
- koszty wykonania robót budowlanych.
2. Fakturowanie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego powinno być dokonywane etapami równolegle z fakturowaniem kosztów wymienionych w §3 ust. 1.

§4

Upoważniam Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. do sprawdzania i podpisywania pod względem merytorycznym faktur dotyczących powierzonych inwestycji przez osoby wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. oraz Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.629.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie pełnienia przez Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskiej realizowanej ze środków z budżetu miasta.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij