Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.720.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Treść

Zarządzenie Nr 0050.720.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 5 listopada 2018 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie oznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2016 r. 6359 z późn. zm.)

§1

1. Ustanawiam na rzecz Energetyki Cieszyńskiej Sp. z O.O. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/21 obr. 28 przy ul. Frysztackiej obj. KW nr BB1C/00058721/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie (pas służebny o szerokości 2,80 m, długości 63 m, powierzchni 176,4 m2), odpowiadającą biegowi urządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie.
2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym biegowi urządzenia przesyłowego, o szerokości 2,80 m i łącznej długości 63 m, tj. powierzchni 176,4 m2 stanowi załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
3. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w kwocie 6 659,00 netto + 1531,57 zł (23 % podatku VAT), tj. łącznie 8 190,57 zł brutto (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 57/100).

§2

Energetyka Cieszyńska Sp. z O.O. z siedzibą w Cieszynie spłatę należności w kwocie 8 190,57 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 57/100) dokona jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897, nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona nabywająca.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij