Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.685.2018 - ogłoszenie o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów

zmienione/uchylone przez 0050.727.2018

Treść

Zarządzenie Nr 0050.685.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity: Dz.U. z r. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/353/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r.

§1

1. Zarządzam ogłoszenie o naborze członków Cieszyńskiej Rady Seniorów.
2. Termin zakończenia naboru ustalam na dzień 15 listopada 2018 r.
3. Ustalam wzór Karty zgłoszenia kandydata, wzór Oświadczenia kandydata, wzór Listy osób popierających kandydata, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam inspektorowi Biura Rady Miejskiej.

§3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków
Cieszyńskiej Rady Seniorów

Na podstawie Uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z 29 października 2015 r.

w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, Burmistrz Miasta Cieszyna zgodnie z zapisem §3 ust. 1 Statutu Cieszyńskiej Rady Seniorów, ogłasza nabór kandydatów na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów w kadencji 2018 – 2022.

Cieszyńska Rada Seniorów (dalej: Rada) pełni funkcje konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. Jej celem jest integrowanie, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych – seniorów, poprzez aktywną współpracę z władzami Miasta.
I. Skład Cieszyńskiej Rady Seniorów:
1. Rada składa się z 9 członków i działa na terenie miasta Cieszy.
2. Członkiem Rady może być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Cieszynie i uzyskała poparcie co najmniej 25 osób mających również stałe miejsce zamieszkania w Cieszynie, z wyjątkiem osób, o których mowa w §3 ust. 6 wskazanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych.
II. Zgłaszanie kandydatów do Cieszyńskiej Rady Seniorów odbywa się za pomocą:
1. Formularza zgłoszeniowy kandydata do Cieszyńskiej Rady Seniorów, który stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.685.2018 z 29 października 2018 r.
2. Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów, które stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.685.2018 z 29 października 2018 r.
3. Listy osób popierających kandydata na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów, która stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.685.2018 z 29 października 2018 r.
III. Miejsce oraz termin składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.
1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, o których mowa w pkt II, należy złożyć w Punkcie obsługi klienta, 43-400 Cieszyn ul. Rynek 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Karta zgłoszenia kandydata do Cieszyńskiej Rady Seniorów”.
2. Termin składania Formularza zgłoszeniowego: 15 listopada 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W przypadku wysłania Formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.
3. Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.
IV. Zgłoszenia kandydatów do Cieszyńskiej Rady Seniorów podlega weryfikacji formalnej dokonanej przez Zespół powołany przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
V. Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów umieszczona zostanie na stronie internetowej http://www.um.cieszyn.pl/, na stronie BIP Miasta Cieszyn w zakładce Inne Rady (Cieszyńska Rada Seniorów) oraz w gablocie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
VI. Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie kandydata oraz Listy osób popierających kandydata na członka Cieszyńskiej Rady Seniorów można odebrać w biurze: Samodzielne stanowisko do spraw osób starszych i niepełnosprawnych (pok. nr 102, I piętro), Rady Miejskiej (pok. nr 203, II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub porać na stronie BIP Miasta Cieszyn (zakładka: Inne Rady – Cieszyńska Rada Seniorów).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij