Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenie nr 0050.561.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej - Rodzina w Centrum II", zawartego w ofercie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 0050.561.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Program wieloaspektowej
pomocy psychologicznej i prawnej - Rodzina w Centrum II", zawartego w ofercie Stowarzyszenia
Pomocy Wzajemnej "Być Razem" oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na
rok 2018 - Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. ,poz. 994 z późno zm.) oraz art. 4 ust. 1, art.11 ust. 2, art. 12 ust. 2, art.
13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późno zm.), Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr
XXXVIII/369/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy
gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku
publicznego na rok 2018 oraz Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXVIII/368117 z dnia 26
października 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018.

§1

Uznaję celowość realizacji zadania publicznego, zawartego we 7 sierpnia 2018 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej w Centrum II". wniosku złożonym w dniu "Być Razem" pod nazwą: prawnej Rodzina

§2

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Program wieloaspektowej
pomocy psychologicznej i prawnej.

§3

Treść ogłoszenia, stanowiącą załącznik do zarządzenia, zamieszczam w dniu 28 sierpnia 2018 roku
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij