W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 0050.622.2022
zarządzenie nr 0050.622.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.621.2022
zarządzenie nr 0050.621.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.620.2022
zarządzenie nr 0050.620.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.619.2022
zarządzenie nr 0050.619.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.618.2022
zarządzenie nr 0050.618.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.617.2022
zarządzenie nr 0050.617.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.623.2022
zarządzenie nr 0050.623.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia na rok 2023 podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.615.2022
zarządzenie nr 0050.615.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
uchyla/traci moc 0050.127.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.614.2022
zarządzenie nr 0050.614.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.605.2022
zarządzenie nr 0050.605.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.498.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Cieszynie
zmieniające zarządzenie nr 0050.498.2020,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.604.2022
zarządzenie nr 0050.604.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz zawarcia umowy dzierżawy z instytucją kultury Zamek Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.613.2022
zarządzenie nr 0050.613.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.612.2022
zarządzenie nr 0050.612.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.611.2022
zarządzenie nr 0050.611.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.610.2022
zarządzenie nr 0050.610.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.609.2022
zarządzenie nr 0050.609.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.603.2022
zarządzenie nr 0050.603.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - prowadzenie placówki wsparcia dziennego i organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.608.2022
zarządzenie nr 0050.608.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.607.2022
zarządzenie nr 0050.607.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.606.2022
zarządzenie nr 0050.606.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.602.2022
zarządzenie nr 0050.602.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu redukcji zużycia energii elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.592.2022
zarządzenie nr 0050.592.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.69.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 form i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniające zarządzenie nr 0050.69.2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.595.2022
zarządzenie nr 0050.595.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia Operatu Akcji Zimowej 2022/2023 dla miasta Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.593.2022
zarządzenie nr 0050.593.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.594.2022
zarządzenie nr 0050.594.2022
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powierzenia porządkowania nieruchomości lokalowych i gruntowych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
uchyla/traci moc 0050.244.2020,
Status obowiązujące