W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 0050.624.2021
zarządzenie nr 0050.624.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie Punktu Szczepień Powszechnych, zlokalizowanego w Hali Widowiskowo -Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ulicy Sportowej 1
uchyla/traci moc 0050.213.2021,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.612.2021
zarządzenie nr 0050.612.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.621.2021
zarządzenie nr 0050.621.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.620.2021
zarządzenie nr 0050.620.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.619.2021
zarządzenie nr 0050.619.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działań związanych ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.618.2021
zarządzenie nr 0050.618.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.617.2021
zarządzenie nr 0050.617.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2022 - punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.616.2021
zarządzenie nr 0050.616.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.615.2021
zarządzenie nr 0050.615.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.614.2021
zarządzenie nr 0050.614.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2022 - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.611.2021
zarządzenie nr 0050.611.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania do składu Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.610.2021
zarządzenie nr 0050.610.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 0050.22.2021, 0050.58.2021,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.608.2021
zarządzenie nr 0050.608.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie utworzenia Cieszyńskiej Rady Edukacyjnej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.606.2021
zarządzenie nr 0050.606.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026".
zmieniające zarządzenie nr 0050.348.2021,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.607.2021
zarządzenie nr 0050.607.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Jak Wojtek został strażakiem" - podstawowe szkolenie dla członków MDP z cieszyńskich jednostek OSP zawartego w ofercie Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.605.2021
zarządzenie nr 0050.605.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.604.2021
zarządzenie nr 0050.604.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie obciążenia opłatą z tytułu bezumownego zajmowanie gruntu będącego własnością Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.603.2021
zarządzenie nr 0050.603.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia oraz wynajęcia części nieruchomości położonej przy Al. Łyska 20 i ul. Żeromskiego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.602.2021
zarządzenie nr 0050.602.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wynajęcia nieruchomości przy Al. Łyska 20 w Cieszynie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.601.2021
zarządzenie nr 0050.601.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.600.2021
zarządzenie nr 0050.600.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.599.2021
zarządzenie nr 0050.599.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.598.2021
zarządzenie nr 0050.598.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.594.2021
zarządzenie nr 0050.594.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 0050.591.2021
zarządzenie nr 0050.591.2021
wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia o naborze do Cieszyńskiej Rady Seniorów
Status obowiązujące