Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 0050.190.2020

zarządzenie nr 0050.190.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.189.2020

zarządzenie nr 0050.189.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.6.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.188.2020

zarządzenie nr 0050.188.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 04/2020

zarządzenie nr 04/2020

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1010.18.2020

zarządzenie nr 1010.18.2020

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.187.2020

zarządzenie nr 0050.187.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie obciążenia wynagrodzeniem za bezumowne zajmowanie gruntu będącego własnością Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

Uwagi § 2 Uchylam zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie obciążenia wynagrodzeniem za bezumowne zajmowanie gruntu będącego własnością Gminy Cieszyn.

zarządzenie nr: 0050.185.2020

zarządzenie nr 0050.185.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu „Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030”

zmienione/uchylone przez 0050.205.2020

Status Obowiązujące

Uwagi Termin rozpoczęcia konsultacji - 4 maja 2020 r., termin zakończenia - 25 maja 2020 r.

zarządzenie nr: 8/2020

zarządzenie nr 8/2020

wydane przez Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Straży Miejskiej w Cieszyne

zarządzenie nr: 0050.184.2020

zarządzenie nr 0050.184.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej do realizacji W Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.183.2020

zarządzenie nr 0050.183.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.186.2020

zarządzenie nr 0050.186.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

zmienione/uchylone przez 0050.204.2020

Status Uchylone

zarządzenie nr: 0050.182.2020

zarządzenie nr 0050.182.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia dodatkowych zasad korzystania z przejazdów komunikacją miejską

Status Obowiązujące

Uwagi Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc po upływie 180 dni kalendarzowych od dnia odwołania stanu epidemii.

zarządzenie nr: 0050.181.2020

zarządzenie nr 0050.181.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.858.2019 w sprawie ustalenia cen za przewóz osób i bagażu oraz uprawnień do korzystania z ulg w przewozach w cieszyńskiej komunikacji miejskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: SP3.D.0221.13.2020

zarządzenie nr SP3.D.0221.13.2020

wydane przez Dyrektora Szkoły

z dnia

w sprawie organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 w Cieszynie w okresie czasow3ego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.180.2020

zarządzenie nr 0050.180.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie nieruchomości z obciążenia hipoteką przymusową

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.178.2020

zarządzenie nr 0050.178.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.179.2020

zarządzenie nr 0050.179.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.177.2020

zarządzenie nr 0050.177.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, określonych w uchwale Nr XXVIII/279/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat, związanego ze stanem epidemii

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.176.2020

zarządzenie nr 0050.176.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi, określonych w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem epidemii

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.175.2020

zarządzenie nr 0050.175.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.6.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.174.2020

zarządzenie nr 0050.174.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1010.16.2020

zarządzenie nr 1010.16.2020

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie ograniczenia w dniu 10 kwietnia 2020 r. wykonywania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.173.2020

zarządzenie nr 0050.173.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.168.2020

zarządzenie nr 0050.168.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Miej ski Zarząd Dróg w Cieszynie na rzecz Zamku Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.171.2020

zarządzenie nr 0050.171.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij