Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 021.39.2013

zarządzenie nr 021.39.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Cieszynie

zarządzenie nr: 6/2013

zarządzenie nr 6/2013

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie Powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku, środków pieniężnych, należności i zobowiązań

zarządzenie nr: 021.35.2013

zarządzenie nr 021.35.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

zarządzenie nr: 31/2013

zarządzenie nr 31/2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie przyjęcia planu kontroli stanu realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym

zarządzenie nr: 32/2013

zarządzenie nr 32/2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie określenia grupy umów podlegających w 2013 roku kontroli stanu realizacji zadania

zarządzenie nr: 0050.751.2013

zarządzenie nr 0050.751.2013

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.729.2012 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Uwagi w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

zarządzenie nr: 27/2013

zarządzenie nr 27/2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie obiegu dokumentów związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego z wyłączeniem opłat za pobyt w DPS i należności dochodzonych od dłużników alimentacyjnych

zarządzenie nr: 021.24.2013

zarządzenie nr 021.24.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji

zarządzenie nr: 0050.662.2013

zarządzenie nr 0050.662.2013

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.729.2012 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Uwagi w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

zarządzenie nr: 0050.566.2013

zarządzenie nr 0050.566.2013

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.729.2012 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Uwagi w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

zarządzenie nr: 021.16.2013

zarządzenie nr 021.16.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie Nr 22.2012 z dnia 28 maja 2012 r.

zarządzenie nr: 021.15.2013

zarządzenie nr 021.15.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

zarządzenie nr: 021.14.2013

zarządzenie nr 021.14.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie obiegu dokumentów związanych z realizacją zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

zmienione/uchylone przez 021.27.2015, 021.44.2013

zarządzenie nr: 021.13.2013

zarządzenie nr 021.13.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw zebrania danych do diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Cieszyn, na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna

zarządzenie nr: 021.12.2013

zarządzenie nr 021.12.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu naboru na stanowiska w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie

zarządzenie nr: 11/2013

zarządzenie nr 11/2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie

zarządzenie nr: 021.8.2013

zarządzenie nr 021.8.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), oraz ich planowania

zarządzenie nr: nr 4/2013

zarządzenie nr nr 4/2013

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie Instrukcji w sprawie ochrony danych osobowych w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie

zarządzenie nr: 3/2013

zarządzenie nr 3/2013

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroii dokumentów finansowo-księgowych w Książnicy Cieszyńskiej"

zarządzenie nr: 2/2013

zarządzenie nr 2/2013

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji skontrum zespołu książek wydanych w l. 1801-1950 w Książnicy Cieszyńskiej

zarządzenie nr: 1/2013

zarządzenie nr 1/2013

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie nr: 0050.74.2013

zarządzenie nr 0050.74.2013

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.424.2012 w sprawie ustalenia zakresu oraz zasad obiegu informacji podawanych

zarządzenie nr: 021.4.2013

zarządzenie nr 021.4.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

zarządzenie nr: 021.3.2013

zarządzenie nr 021.3.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

zarządzenie nr: 021.2.2013

zarządzenie nr 021.2.2013

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie z dnia 13 grudnia 2004 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij