Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 22/2012

zarządzenie nr 22/2012

wydane przez Zastępcy kierownika MOPS w Cieszynie

z dnia

w sprawie wprowadzenia symboli oznaczających pracownika prowadzącego sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie.

zarządzenie nr: 1/2012

zarządzenie nr 1/2012

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie Regulaminu pracy Książnicy Cieszyńskiej

zarządzenie nr: 0050.348.2012

zarządzenie nr 0050.348.2012

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie dzierżawy części działki nr 30/83 obr. 21 położonej przy ul. Polnej

zmienione/uchylone przez 0050.126.2019

Status Uchylone

zarządzenie nr: 120.26.2012

zarządzenie nr 120.26.2012

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 32/UM/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Uwagi w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/UM/2011

zarządzenie nr: 16/2012

zarządzenie nr 16/2012

wydane przez Zastępcy kierownika MOPS w Cieszynie

z dnia

w sprawie określenia grupy dotacji podlegających w 2012 roku kontroli procedury przeprowadzania konkursu i wykorzystania dotacji.

zarządzenie nr: 17/2012

zarządzenie nr 17/2012

wydane przez Zastępcy kierownika MOPS w Cieszynie

z dnia

w sprawie przyjęcia planu kontroli procedury przeprowadzania konkursu i wykorzystania dotacji na rok 2012.

zarządzenie nr: 18/2012

zarządzenie nr 18/2012

wydane przez Zastępcy kierownika MOPS w Cieszynie

z dnia

w sprawie określenia grupy umów podlegających w 2012 roku kontroli stanu realizacji zadania.

zarządzenie nr: 19/2012

zarządzenie nr 19/2012

wydane przez Zastępcy kierownika MOPS w Cieszynie

z dnia

w sprawie przyjęcia planu kontroli stanu realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

zarządzenie nr: 15/2012

zarządzenie nr 15/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie ustalenia zasad aktualizowania wywiadów środowiskowych (część I i II)

zarządzenie nr: 13/2012

zarządzenie nr 13/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie oddelegowania pracowników MOPS do udziału w pracach Zespołu ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

zarządzenie nr: 6/2012

zarządzenie nr 6/2012

wydane przez Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie

z dnia

w sprawie Wprowadzenia nowego Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Straży Miejskiej w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 11/2012

zarządzenie nr 11/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

zarządzenie nr: 10/2012

zarządzenie nr 10/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

zarządzenie nr: 8/2012

zarządzenie nr 8/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie kontroli procedury udzielania i wykorzystania dotacji przyznanych podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych

zarządzenie nr: 7/2012

zarządzenie nr 7/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji

zarządzenie nr: 5/2012

zarządzenie nr 5/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r.

zarządzenie nr: 3/2012

zarządzenie nr 3/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zmiany karty wzorów podpisów osób uprawnionych do sprawdzania dowodów pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zatwierdzających dowody do wypłaty stanowiącej załącznik nr 2 do instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych

zarządzenie nr: 2/2012

zarządzenie nr 2/2012

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie powołania Komisji ds. rekrutacji

zarządzenie nr: 16/2011

zarządzenie nr 16/2011

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie "Instrukcji w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Książnicy Cieszyńskiej"

zarządzenie nr: 1/UM/2011

zarządzenie nr 1/UM/2011

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie

zarządzenie nr: 15/2011

zarządzenie nr 15/2011

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie "Instrukcji w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Książnicy Cieszyńskiej"

zarządzenie nr: 14/2011

zarządzenie nr 14/2011

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie "Szczegółowych zasad przyznawania rocznej nagrody Głównemu Księgowemu Książnicy Cieszyńskiej"

zarządzenie nr: 13/2011

zarządzenie nr 13/2011

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania i ewidencji zbiorów bibliotecznych

zarządzenie nr: 12/2011

zarządzenie nr 12/2011

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie "Regulaminu postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych dla zamówień o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.)"

zarządzenie nr: 11/2011

zarządzenie nr 11/2011

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji do likwidacji elementów wyposażenia i środków trwałych wchodzących w skład majątku Książnicy Cieszyńskiej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij