Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 08/2020

zarządzenie nr 08/2020

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania Książnicy Cieszyńskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

zarządzenie nr: 9/2020

zarządzenie nr 9/2020

wydane przez Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie

z dnia

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Cieszynie

zarządzenie nr: 0050.239.2020

zarządzenie nr 0050.239.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 07/2020

zarządzenie nr 07/2020

wydane przez Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Książnicy Cieszyńskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1010.26.2020

zarządzenie nr 1010.26.2020

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.238.2020

zarządzenie nr 0050.238.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Status Obowiązujące

Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 2 czerwca 2020 r., a termin zakończenia na dzień 15 czerwca 2020 r.

zarządzenie nr: 0050.237.2020

zarządzenie nr 0050.237.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Status Obowiązujące

Uwagi Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 2 czerwca 2020 r., a termin ich zakończenia na dzień 15 czerwca 2020 r.

zarządzenie nr: 0050.236.2020

zarządzenie nr 0050.236.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.6.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.235.2020

zarządzenie nr 0050.235.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.234.2020

zarządzenie nr 0050.234.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.6.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.233.2020

zarządzenie nr 0050.233.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1010.25.2020

zarządzenie nr 1010.25.2020

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie zasad postępowania w zakresie sposobu wnoszenia opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.232.2020

zarządzenie nr 0050.232.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu rezerwacji terminu wizyty w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.231.2020

zarządzenie nr 0050.231.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.230.2020

zarządzenie nr 0050.230.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.229.2020

zarządzenie nr 0050.229.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.228.2020

zarządzenie nr 0050.228.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1010.24.2020

zarządzenie nr 1010.24.2020

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 1010.43.2019 w sprawie w sprawie ustalenia cen za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 1010.23.2020

zarządzenie nr 1010.23.2020

wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

z dnia

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.227.2020

zarządzenie nr 0050.227.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Cieszyn

Status Obowiązujące

Uwagi Traci moc zarządzenie Nr 0050.263.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

zarządzenie nr: 0050.226.2020

zarządzenie nr 0050.226.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru

Status Obowiązujące

Uwagi Wyznaczam 22 maja 2020 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 04 czerwca 2020 roku jako dzień ich zakończenia.

zarządzenie nr: 0050.225.2020

zarządzenie nr 0050.225.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.224.2020

zarządzenie nr 0050.224.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn, w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.223.2020

zarządzenie nr 0050.223.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.222.2020

zarządzenie nr 0050.222.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn, w zarządzie trwałym Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij