W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: III/27/18

uchwała nr III/27/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

uchwała nr: III/26/18

uchwała nr III/26/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku

uchwała nr: III/25/18

uchwała nr III/25/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2019 roku

uchwała nr: III/24/18

uchwała nr III/24/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych

Uwagi Traci moc uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku

uchwała nr: III/21/18

uchwała nr III/21/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XL/406/17 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

uchwała nr: III/20/18

uchwała nr III/20/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XL/405/17 uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

uchwała nr: III/19/18

uchwała nr III/19/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLI/415/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

uchwała nr: III/18/18

uchwała nr III/18/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIII/440/18 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

uchwała nr: III/17/18

uchwała nr III/17/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/394/17 zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna, na lata 2018 - 2024

uchwała nr: III/16/18

uchwała nr III/16/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Goleszów w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Goleszów oraz zasad finansowania przez Gminę Goleszów tej opieki

uchwała nr: III/15/18

uchwała nr III/15/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zebrzydowice w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Zebrzydowice oraz zasad finansowania przez Gminę Zebrzydowice tej opieki

uchwała nr: III/14/18

uchwała nr III/14/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec w zakresie zapewniania w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Dębowiec oraz zasad finansowania przez Gminę Dębowiec tej opieki

uchwała nr: III/13/18

uchwała nr III/13/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Uwagi Traci moc uchwała nr IX/61/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 kwietnia 2015 r.

uchwała nr: III/12/18

uchwała nr III/12/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Cieszyn

uchwała nr: III/11/18

uchwała nr III/11/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019-2023,

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr XXXIX/413/14 z dnia 30 stycznia 2014 r.

uchwała nr: XXXI/17/2018

uchwała nr XXXI/17/2018

jakiego organu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

z dnia

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2019-2023

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: II/10/18

uchwała nr II/10/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych

uchwała nr: II/9/18

uchwała nr II/9/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych

uchwała nr: II/8/18

uchwała nr II/8/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XL/406/17 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

uchwała nr: II/7/18

uchwała nr II/7/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XL/405/17 uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

uchwała nr: II/6/18

uchwała nr II/6/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr: I/5/18

uchwała nr I/5/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Uwagi Traci moc uchwała Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 maja 2017 r.

uchwała nr: I/4/18

uchwała nr I/4/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji