Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXVIII/270/16

uchwała nr XXVIII/270/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/338/13 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna

Status uchwały Uchylona

uchwała nr: XXVIII/285/16

uchwała nr XXVIII/285/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji

zmieniona przez XXXI/297/17

Status uchwały Uchylona

uchwała nr: XXVIII/286/16

uchwała nr XXVIII/286/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku i ich planu finansowego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/284/16

uchwała nr XXVIII/284/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVII/160/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016–2025

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/283/16

uchwała nr XXVIII/283/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVII/159/15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/282/16

uchwała nr XXVIII/282/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/281/16

uchwała nr XXVIII/281/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/280/16

uchwała nr XXVIII/280/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/130/15 w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/279/16

uchwała nr XXVIII/279/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Traci moc Uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku

uchwała nr: XXVIII/278/16

uchwała nr XXVIII/278/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/146/15 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/277/16

uchwała nr XXVIII/277/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVII/147/15 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/276/16

uchwała nr XXVIII/276/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/166/12 w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/275/16

uchwała nr XXVIII/275/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/274/16

uchwała nr XXVIII/274/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VII/59/11 w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/273/16

uchwała nr XXVIII/273/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VIII/63/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXVIII/272/16

uchwała nr XXVIII/272/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkól oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

zmieniona przez XXXVI/349/17

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Traci moc uchwała nr XV/128/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku

uchwała nr: XXVIII/271/16

uchwała nr XXVIII/271/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/383/13 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Status uchwały Uchylona

uchwała nr: XXVIII/269/16

uchwała nr XXVIII/269/16

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij