Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XVII/163/15

uchwała nr XVII/163/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr X/66/15 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna

uchwała nr: XVII/162/15

uchwała nr XVII/162/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku

uchwała nr: XVII/161/15

uchwała nr XVII/161/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2016 roku

uchwała nr: XVII/158/15

uchwała nr XVII/158/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2015 roku i ich planu finansowego

uchwała nr: XVII/157/15

uchwała nr XVII/157/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/21/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015–2025

uchwała nr: XVII/156/15

uchwała nr XVII/156/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/20/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2015

uchwała nr: XVII/155/15

uchwała nr XVII/155/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zamiaru reorganizacji bądź likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie

uchwała nr: XVII/154/15

uchwała nr XVII/154/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

uchwała nr: XVII/153/15

uchwała nr XVII/153/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ulicy Aleja Piastowska

uchwała nr: XVII/152/15

uchwała nr XVII/152/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc uchwała Nr VIII/72/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 maja 2011 roku

uchwała nr: XVII/151/15

uchwała nr XVII/151/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

uchwała nr: XVII/150/15

uchwała nr XVII/150/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/166/12 w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym

uchwała nr: XVII/149/15

uchwała nr XVII/149/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

uchwała nr: XVII/148/15

uchwała nr XVII/148/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Uwagi Traci moc uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 stycznia 2015 r.

uchwała nr: XVII/147/15

uchwała nr XVII/147/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zmieniona przez XXVIII/277/16

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc Uchwała Nr XXVI/262/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 roku

uchwała nr: XVI/146/15

uchwała nr XVI/146/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

zmieniona przez XXVIII/278/16

Status uchwały Uchylona

Uwagi Traci moc Uchwała Nr XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 roku

uchwała nr: XVII/145/15

uchwała nr XVII/145/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

uchwała nr: XVI/144/15

uchwała nr XVI/144/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/39/06 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

uchwała nr: XVI/143/15

uchwała nr XVI/143/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/21/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2015–2025

uchwała nr: XVI/142/15

uchwała nr XVI/142/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr V/20/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2015

uchwała nr: XVI/141/15

uchwała nr XVI/141/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie

uchwała nr: XVI/140/15

uchwała nr XVI/140/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

uchwała nr: XVI/139/15

uchwała nr XVI/139/15

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij