W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XXXV/376/13
uchwała nr XXXV/376/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr : XXXV/378/13
uchwała nr XXXV/378/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2013
zmieniająca uchwałę nr XXVII/272/12,
uchwała nr : XXXV/371/13
uchwała nr XXXV/371/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/344/13,
uchwała nr : XXXV/372/13
uchwała nr XXXV/372/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zmieniająca uchwałę nr XXVII/263/08,
uchwała nr : XXXV/369/13
uchwała nr XXXV/369/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2014
uchwała nr : XXXV/374/13
uchwała nr XXXV/374/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie pozbawienia ulicy Wietrznej w Cieszynie kategorii drogi gminnej, celem wyłączenia z użytkowania
uchwała nr : XXXV/379/13
uchwała nr XXXV/379/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2013–2025
zmieniająca uchwałę nr XXVII/273/12,
uchwała nr : XXXV/377/13
uchwała nr XXXV/377/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
status uchwały uchylona
uchwała nr : XXXV/368/13
uchwała nr XXXV/368/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania lauru "Srebrnej Cieszynianki 2013"
uchwała nr : XXXV/370/13
uchwała nr XXXV/370/13
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2014