W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XXXVII/459/22
uchwała nr XXXVII/459/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVII/458/22
uchwała nr XXXVII/458/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVII/457/22
uchwała nr XXXVII/457/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała NR XVIII/169/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
uchwała nr : XXXVII/456/22
uchwała nr XXXVII/456/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVII/455/22
uchwała nr XXXVII/455/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
status uchwały unieważniona
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.310.2022 z dnia 01.04.2022 r. stwierdził nieważność Uchwały.
uchwała nr : XXXVII/454/22
uchwała nr XXXVII/454/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Planu transportowego cieszyńskiej komunikacji zbiorowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/453/22
uchwała nr XXXVI/453/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem "20-lecia partnerstwa miast Cieszyn-Puck"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/452/22
uchwała nr XXXVI/452/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zmieniająca uchwałę nr XLV/472/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/451/22
uchwała nr XXXVI/451/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi osób fizycznych z dnia 1 grudnia 2021 r. na urząd Burmistrza Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/450/22
uchwała nr XXXVI/450/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osoby fizycznej z dnia 28 grudnia 2021 r. o udostępnienie mieszkania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/449/22
uchwała nr XXXVI/449/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/448/22
uchwała nr XXXVI/448/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/447/22
uchwała nr XXXVI/447/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na rok 2022
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/446/22
uchwała nr XXXVI/446/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XXIV/228/16,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/445/22
uchwała nr XXXVI/445/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XLIII/436/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/444/22
uchwała nr XXXVI/444/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
zmieniająca uchwałę nr XVII/183/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/443/21
uchwała nr XXXVI/443/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/320/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXVI/442/22
uchwała nr XXXVI/442/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021 - 2022” w 2022 roku
uchwała nr : XXXVI/441/22
uchwała nr XXXVI/441/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej
status uchwały obowiązująca