W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XL/484/22
uchwała nr XL/484/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/483/22
uchwała nr XL/483/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie grobów murowanych oraz nisz w kolumbarium obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyn nr XX/243/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.
uchwała nr: XL/482/22
uchwała nr XL/482/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyn nr XX/242/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.
uchwała nr: XL/481/22
uchwała nr XL/481/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyn nr XLIV/456/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.
uchwała nr: XXXIX/480/22
uchwała nr XXXIX/480/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych z dnia 23 lutego 2022 r. na Burmistrza Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/479/22
uchwała nr XXXIX/479/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/478/22
uchwała nr XXXIX/478/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/477/22
uchwała nr XXXIX/477/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/402/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/402/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/476/22
uchwała nr XXXIX/476/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/401/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/401/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/475/22
uchwała nr XXXIX/475/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/474/22
uchwała nr XXXIX/474/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XVI/168/12,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/473/22
uchwała nr XXXIX/473/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w Gminie Cieszyn”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/472/22
uchwała nr XXXVIII/472/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osoby fizycznej z dnia 4 lutego 2022 r. o wyrażenie zgody na kupno działki w drodze bezprzetargowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/471/22
uchwała nr XXXVIII/471/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji osób fizycznych z dnia 31 stycznia 2022r. dotyczącej modernizacji ulicy Hażlaskiej w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/470/22
uchwała nr XXXVIII/470/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji osoby fizycznej z dnia 9 stycznia 2022 r. dotyczącej przyjęcia nowej ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/469/22
uchwała nr XXXVIII/469/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/468/22
uchwała nr XXXVIII/468/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/467/22
uchwała nr XXXVIII/467/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/466/22
uchwała nr XXXVIII/466/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XXIV/228/16,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/465/22
uchwała nr XXXVIII/465/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/464/22
uchwała nr XXXVIII/464/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w roku 2022 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzewa - pomnika przyrody
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/463/22
uchwała nr XXXVIII/463/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała Nr XXIV/281/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 9458 z późn.zm.).
uchwała nr: XXXVIII/462/22
uchwała nr XXXVIII/462/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/461/22
uchwała nr XXXVIII/461/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/460/22
uchwała nr XXXVII/460/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku z modernizacją drogi powiatowej
status uchwały obowiązująca