W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XLV/534/22
uchwała nr XLV/534/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w związku z budową kanalizacji deszczowej ulicy Hallera w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/399/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/533/22
uchwała nr XLV/533/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/532/22
uchwała nr XLV/532/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/531/22
uchwała nr XLV/531/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
zmieniająca uchwałę nr XLVIII/514/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/530/22
uchwała nr XLV/530/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XLIV/461/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/529/22
uchwała nr XLV/529/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/528/22
uchwała nr XLV/528/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/527/22
uchwała nr XLV/527/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania Lauru "Srebrnej Cieszynianki 2022"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/526/22
uchwała nr XLV/526/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/525/22
uchwała nr XLIV/525/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Cieszyna ze spółki Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. w Cieszynie poprzez dobrowolne umorzenie udziałów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/524/22
uchwała nr XLIII/524/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia 22 czerwca 2022 r. o przyłączenie się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/523/22
uchwała nr XLIII/523/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2038
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/522/22
uchwała nr XLIII/522/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/521/22
uchwała nr XLIII/521/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru radnych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/520/22
uchwała nr XLIII/520/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia stanowiska co do poparcia kandydatury Miasta Frankfurt nad Odrą w staraniach o lokalizację Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/519/22
uchwała nr XLIII/519/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/518/22
uchwała nr XLIII/518/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zmieniająca uchwałę nr XII/128/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/517/22
uchwała nr XLIII/517/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pn.: "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej DW 938 ulica Katowicka w granicach administracyjnych Gminy Cieszyn"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/516/22
uchwała nr XLIII/516/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie pozbawienia drogi bez numeru ul. Makowa w Cieszynie (działka nr 112 obręb 63 i działka nr 135 obręb 64) kategorii drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Majową do skrzyżowania z ul. Dziką celem wyłączenia jej z użytkowania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/515/22
uchwała nr XLIII/515/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaliczenia ul. Plac Józefa Poniatowskiego do kategorii dróg gminnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/514/22
uchwała nr XLIII/514/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaliczenia ul. Pawła Stalmacha do kategorii dróg gminnych
uchwała nr: XLIII/513/22
uchwała nr XLIII/513/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaliczenia ul. Błogockiej do kategorii dróg gminnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/512/22
uchwała nr XLIII/512/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/221/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę nr XIX/221/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/511/22
uchwała nr XLIII/511/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/510/22
uchwała nr XLIII/510/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków
status uchwały obowiązująca