W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XLVII/574/22
uchwała nr XLVII/574/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 3 października 2022 r. w sprawie wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/573/22
uchwała nr XLVII/573/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 3 października 2022 r. w sprawie udzielenia informacji w jaki sposób mieszkaniec może realizować wobec Rady Miejskiej Cieszyna prawo wynikające z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/572/22
uchwała nr XLVII/572/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zwolnienia/obniżenia stawek w podatku od nieruchomości dla działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/571/22
uchwała nr XLVII/571/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2039
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/570/22
uchwała nr XLVII/570/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/569/22
uchwała nr XLVII/569/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/568/22
uchwała nr XLVII/568/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.96.2023 z dnia 26 stycznia 2023 stwierdzono nieważność uchwały w części
uchwała nr : XLVII/567/22
uchwała nr XLVII/567/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/566/22
uchwała nr XLVII/566/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/565/22
uchwała nr XLVII/565/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XLVII/499/18,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.1042.2022 z dnia 30.12.2022 r. stwierdził nieważność Uchwały, w części określonej w § 1 pkt 4 uchwały jako sprzecznej z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)