W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XXXV/440/21
uchwała nr XXXV/440/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Cieszyńskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/439/21
uchwała nr XXXV/439/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/438/21
uchwała nr XXXV/438/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na I półrocze 2022 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/437/21
uchwała nr XXXV/437/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych
zmieniająca uchwałę nr III/24/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/436/21
uchwała nr XXXV/436/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna.
uchwała nr : XXXV/435/21
uchwała nr XXXV/435/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022-2038.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/434/21
uchwała nr XXXV/434/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/433/21
uchwała nr XXXV/433/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035
zmieniająca uchwałę nr XXIV/287/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/432/21
uchwała nr XXXV/432/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok
zmieniająca uchwałę nr XXIV/286/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/431/21
uchwała nr XXXV/431/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę nr XIX/221/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXV/430/21
uchwała nr XXXV/430/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/429/21
uchwała nr XXXIV/429/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem autobusów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/428/21
uchwała nr XXXIV/428/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji osób fizycznych z dnia 22 października 2021 r. dotyczącej sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/427/21
uchwała nr XXXIV/427/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 21 października 2021 r. w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/426/21
uchwała nr XXXIV/426/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej z dnia 8 października 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/425/21
uchwała nr XXXIV/425/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 20 września 2021 r. w sprawie podjęcia działań w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.318.2021 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/424/21
uchwała nr XXXIV/424/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/423/21
uchwała nr XXXIV/423/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035
zmieniająca uchwałę nr XXIV/287/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/422/21
uchwała nr XXXIV/422/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok
zmieniająca uchwałę nr XXIV/286/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/421/21
uchwała nr XXXIV/421/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/420/21
uchwała nr XXXIV/420/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia na rok 2022 wysokości stawek podatku od nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/419/21
uchwała nr XXXIV/419/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Cieszyna
zmieniająca uchwałę nr XI/122/11,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/418/21
uchwała nr XXXIV/418/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/417/21
uchwała nr XXXIV/417/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXXIV/416/21
uchwała nr XXXIV/416/21
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca