W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XV/165/20
uchwała nr XV/165/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego w przedmiocie ustalenia opłat parkingowych na drogach publicznych będących własnością Gminy Cieszyn
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/164/20
uchwała nr XV/164/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji mieszkańców Miasta Cieszyna dotyczącej budowy w Cieszynie tężni solankowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/163/20
uchwała nr XV/163/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/162/20
uchwała nr XV/162/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/161/20
uchwała nr XV/161/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie”
zmieniająca uchwałę nr X/103/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/160/20
uchwała nr XV/160/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XLIV/461/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/159/20
uchwała nr XV/159/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XXV/241/04,
status uchwały unieważniona
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.216.2020 z dnia 06.03.2020 r. stwierdził nieważność Uchwały
uchwała nr : XV/158/20
uchwała nr XV/158/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/157/20
uchwała nr XV/157/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
zmieniająca uchwałę nr XLIV/449/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/156/20
uchwała nr XV/156/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Cieszyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/155/20
uchwała nr XV/155/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2019 - 2020” w 2020 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/154/20
uchwała nr XV/154/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/153/20
uchwała nr XV/153/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XV/152/20
uchwała nr XV/152/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2019/2020
status uchwały obowiązująca