W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XX/240/20
uchwała nr XX/240/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza strefą płatnego parkowania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/239/20
uchwała nr XX/239/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały uchylona
uchwała nr: XX/238/20
uchwała nr XX/238/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/237/20
uchwała nr XX/237/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
zmieniająca uchwałę nr XVIII/199/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/236/20
uchwała nr XX/236/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/235/20
uchwała nr XX/235/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/234/20
uchwała nr XX/234/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XLVII/499/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/233/20
uchwała nr XX/233/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/232/20
uchwała nr XX/232/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Cieszyna z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/231/20
uchwała nr XX/231/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/230/20
uchwała nr XIX/230/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak NPII.4131.1.512.2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/229/20
uchwała nr XIX/229/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak NPII.4131.1.510.2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/228/20
uchwała nr XIX/228/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku INBAP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy są właścicielami obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 m2 za II i III kwartał 2020 r.
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIX/227/20
uchwała nr XIX/227/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIX/226/20
uchwała nr XIX/226/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/225/20
uchwała nr XIX/225/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/224/20
uchwała nr XIX/224/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2020 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/223/20
uchwała nr XIX/223/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/222/20
uchwała nr XIX/222/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/221/20
uchwała nr XIX/221/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/220/20
uchwała nr XIX/220/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych
zmieniająca uchwałę nr XXXVI/383/13,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/219/20
uchwała nr XIX/219/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie”
zmieniająca uchwałę nr X/104/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/218/20
uchwała nr XIX/218/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wydzielenia lokali na czas trwania stosunku pracy na terenie Gminy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/217/20
uchwała nr XIX/217/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIX/216/20
uchwała nr XIX/216/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa
status uchwały obowiązująca