W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XXIV/290/20
uchwała nr XXIV/290/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Cieszyna z dnia 9 października 2020 roku dotyczącej prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla ul. Katowickiej i ul. Szarotka
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/289/20
uchwała nr XXIV/289/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/288/20
uchwała nr XXIV/288/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2021 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/287/20
uchwała nr XXIV/287/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/286/20
uchwała nr XXIV/286/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/285/20
uchwała nr XXIV/285/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/284/20
uchwała nr XXIV/284/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020,
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV//283/20
uchwała nr XXIV//283/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
status uchwały unieważniona
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.126.2021 z dnia 19.02.2021 r. stwierdził nieważność Uchwały
uchwała nr : XXIV/282/20
uchwała nr XXIV/282/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/281/20
uchwała nr XXIV/281/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn
status uchwały uchylona
uchwała nr : XXIV/280/20
uchwała nr XXIV/280/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych”
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/391/17,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/279/20
uchwała nr XXIV/279/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/370/17,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIV/278/20
uchwała nr XXIV/278/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak - Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i ul. W. Kargera
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/277/20
uchwała nr XXIII/277/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie apelu o przyjęcie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/276/20
uchwała nr XXIII/276/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna
zmieniająca uchwałę nr V/52/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/275/20
uchwała nr XXIII/275/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia stanowiska w odniesieniu do sytuacji w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/274/20
uchwała nr XXIII/274/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/273/20
uchwała nr XXIII/273/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/272/20
uchwała nr XXIII/272/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/271/20
uchwała nr XXIII/271/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2021 wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniająca uchwałę nr XXII/261/20,
uchwała nr : XXIII/270/20
uchwała nr XXIII/270/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/269/20
uchwała nr XXIII/269/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały uchylona
uchwała nr : XXIII/268/20
uchwała nr XXIII/268/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/267/20
uchwała nr XXIII/267/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zmieniająca uchwałę nr XII/128/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/266/20
uchwała nr XXIII/266/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2024
status uchwały obowiązująca