W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XVIII/210/20
uchwała nr XVIII/210/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/209/20
uchwała nr XVIII/209/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020, w ten sposób, że:
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/208/20
uchwała nr XVIII/208/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
status uchwały unieważniona
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.639.2020 z dnia 03.07.2020 r. stwierdził nieważność Uchwały
uchwała nr: XVIII/207/20
uchwała nr XVIII/207/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
status uchwały unieważniona
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.642.2020 z dnia 03.07.2020 r. stwierdził nieważność Uchwały
uchwała nr: XVIII/206/20
uchwała nr XVIII/206/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych
status uchwały uchylona
uchwała nr: XVIII/205/20
uchwała nr XVIII/205/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi
status uchwały uchylona
uchwała nr: XVIII/204/20
uchwała nr XVIII/204/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/203/20
uchwała nr XVIII/203/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XLV/475/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/202/20
uchwała nr XVIII/202/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu sektora C targowiska rolno-spożywczego w Cieszynie "Mój Rynek"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/201/20
uchwała nr XVIII/201/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk miejskich i Miejskich Hal Targowych w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/200/20
uchwała nr XVIII/200/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem lokali mieszkalnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/199/20
uchwała nr XVIII/199/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/198/20
uchwała nr XVIII/198/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVII/197/20
uchwała nr XVII/197/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
zmieniająca uchwałę nr XIII/137/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVII/196/20
uchwała nr XVII/196/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVII/195/20
uchwała nr XVII/195/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie skargi mieszkańca Brennej z dnia 26 lutego 2020 roku dotyczącej przewlekłego prowadzenia weryfikacji dokumentacji z prac geodezyjnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVII/194/20
uchwała nr XVII/194/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Cieszyn „Samorządowej Karty Praw Rodzin”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVII/193/20
uchwała nr XVII/193/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie podjęcia działań przez samorząd Cieszyna na rzecz włączenia miasta do kolejowego połączenia transgranicznego z Katowic do Ostrawy – tzw. szprychy nr 7, która docierać ma do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVII/192/20
uchwała nr XVII/192/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVII/191/20
uchwała nr XVII/191/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca