W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XIX/230/20
uchwała nr XIX/230/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak NPII.4131.1.512.2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/229/20
uchwała nr XIX/229/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak NPII.4131.1.510.2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/228/20
uchwała nr XIX/228/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku INBAP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy są właścicielami obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 m2 za II i III kwartał 2020 r.
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIX/227/20
uchwała nr XIX/227/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIX/226/20
uchwała nr XIX/226/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/225/20
uchwała nr XIX/225/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/224/20
uchwała nr XIX/224/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2020 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/223/20
uchwała nr XIX/223/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/222/20
uchwała nr XIX/222/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/221/20
uchwała nr XIX/221/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/220/20
uchwała nr XIX/220/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych
zmieniająca uchwałę nr XXXVI/383/13,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/219/20
uchwała nr XIX/219/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie”
zmieniająca uchwałę nr X/104/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/218/20
uchwała nr XIX/218/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wydzielenia lokali na czas trwania stosunku pracy na terenie Gminy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/217/20
uchwała nr XIX/217/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIX/216/20
uchwała nr XIX/216/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/215/20
uchwała nr XIX/215/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIX/214/20
uchwała nr XIX/214/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/85/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/213/20
uchwała nr XIX/213/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/212/20
uchwała nr XIX/212/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cieszyn, w roku szkolnym 2020/2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XVIII/211/20
uchwała nr XVIII/211/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie
status uchwały obowiązująca