W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXI/250/20
uchwała nr XXI/250/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/249/20
uchwała nr XXI/249/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania Lauru „Srebrnej Cieszynianki 2020”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/248/20
uchwała nr XX/248/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/228/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku INBAP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy są właścicielami obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 m2 za II i III kwartał 2020 r. i przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/247/20
uchwała nr XX/247/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/227/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/246/20
uchwała nr XX/246/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/245/20
uchwała nr XX/245/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/244/20
uchwała nr XX/244/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/243/20
uchwała nr XX/243/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/242/20
uchwała nr XX/242/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/241/20
uchwała nr XX/241/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic, słupów ogłoszeniowych oraz wiat przystankowych na terenie miasta Cieszyna
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/240/20
uchwała nr XX/240/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza strefą płatnego parkowania
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/239/20
uchwała nr XX/239/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
Status uchwały Uchylona
uchwała nr: XX/238/20
uchwała nr XX/238/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/237/20
uchwała nr XX/237/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
zmieniająca uchwałę nr XVIII/199/20
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/236/20
uchwała nr XX/236/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn
zmieniona przez XXVIII/322/21
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/235/20
uchwała nr XX/235/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
zmieniona przez XXXI/359/21
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/234/20
uchwała nr XX/234/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XLVII/499/18
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/233/20
uchwała nr XX/233/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/232/20
uchwała nr XX/232/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Cieszyna z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2019 rok
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/231/20
uchwała nr XX/231/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania
Status uchwały Obowiązująca