W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XXIII/270/20
uchwała nr XXIII/270/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/269/20
uchwała nr XXIII/269/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały uchylona
uchwała nr : XXIII/268/20
uchwała nr XXIII/268/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/267/20
uchwała nr XXIII/267/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zmieniająca uchwałę nr XII/128/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXIII/266/20
uchwała nr XXIII/266/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/265/20
uchwała nr XXII/265/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca z dnia 14 września 2020 roku na Dyrektora Przedszkola Nr 20 w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/264/20
uchwała nr XXII/264/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/263/20
uchwała nr XXII/263/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/262/20
uchwała nr XXII/262/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/261/20
uchwała nr XXII/261/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia na rok 2021 wysokości stawek podatku od nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/260/20
uchwała nr XXII/260/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2020-2021 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/259/20
uchwała nr XXII/259/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/258/20
uchwała nr XXII/258/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXII/257/20
uchwała nr XXII/257/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021
uchwała nr : XXII/256/20
uchwała nr XXII/256/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXI/255/20
uchwała nr XXI/255/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z informacją o planowanym zamknięciu Browaru Zamkowego Cieszyn w Cieszynie
uchwała nr : XXI/254/20
uchwała nr XXI/254/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXI/253/20
uchwała nr XXI/253/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020,
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XXI/252/20
uchwała nr XXI/252/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
status uchwały uchylona
uchwała nr : XXI/251/20
uchwała nr XXI/251/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami
status uchwały obowiązująca