W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XX/240/20
uchwała nr XX/240/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych poza strefą płatnego parkowania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/239/20
uchwała nr XX/239/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
status uchwały uchylona
uchwała nr : XX/238/20
uchwała nr XX/238/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Cieszyna opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/237/20
uchwała nr XX/237/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
zmieniająca uchwałę nr XVIII/199/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/236/20
uchwała nr XX/236/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/235/20
uchwała nr XX/235/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/234/20
uchwała nr XX/234/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XLVII/499/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/233/20
uchwała nr XX/233/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/232/20
uchwała nr XX/232/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Cieszyna z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2019 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XX/231/20
uchwała nr XX/231/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania
status uchwały obowiązująca