W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXVIII/270/16
uchwała nr XXVIII/270/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/338/13,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/285/16
uchwała nr XXVIII/285/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji
status uchwały uchylona
uchwała nr: XXVIII/288/16
uchwała nr XXVIII/288/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028
status uchwały uchylona
Uwagi Traci moc uchwała Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej Cieszyna dnia 30 grudnia 2015 roku
uchwała nr: XXVIII/287/16
uchwała nr XXVIII/287/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2017
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/286/16
uchwała nr XXVIII/286/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku i ich planu finansowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/284/16
uchwała nr XXVIII/284/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016–2025
zmieniająca uchwałę nr XVII/160/15,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/283/16
uchwała nr XXVIII/283/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016
zmieniająca uchwałę nr XVII/159/15,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/282/16
uchwała nr XXVIII/282/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2017 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/281/16
uchwała nr XXVIII/281/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/280/16
uchwała nr XXVIII/280/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
zmieniająca uchwałę nr XV/130/15,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/279/16
uchwała nr XXVIII/279/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc Uchwała Nr XV/155/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku
uchwała nr: XXVIII/278/16
uchwała nr XXVIII/278/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XVI/146/15,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/277/16
uchwała nr XXVIII/277/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
zmieniająca uchwałę nr XVII/147/15,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/276/16
uchwała nr XXVIII/276/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
zmieniająca uchwałę nr XVI/166/12,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/275/16
uchwała nr XXVIII/275/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Cieszyn
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/274/16
uchwała nr XXVIII/274/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr VII/59/11,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/273/16
uchwała nr XXVIII/273/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej
zmieniająca uchwałę nr VIII/63/07,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVIII/272/16
uchwała nr XXVIII/272/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkól oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
status uchwały obowiązująca
Uwagi Traci moc uchwała nr XV/128/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku
uchwała nr: XXVIII/271/16
uchwała nr XXVIII/271/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych
zmieniająca uchwałę nr XXXVI/383/13,
status uchwały uchylona
uchwała nr: XXVIII/269/16
uchwała nr XXVIII/269/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXVII/268/16
uchwała nr XXVII/268/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2016 - 2025
zmieniająca uchwałę nr XVII/160/15,
uchwała nr: XXVII/267/16
uchwała nr XXVII/267/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016
zmieniająca uchwałę nr XVII/159/15,
Uwagi w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok
uchwała nr: XXVII/266/16
uchwała nr XXVII/266/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/184/99 Rady Miejskiej w Cieszynie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta
uchwała nr: XXVII/265/16
uchwała nr XXVII/265/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności
Uwagi Traci moc uchwała nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2007 r.
uchwała nr: XXVII/264/16
uchwała nr XXVII/264/16
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od środków transportowych