Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: IX/98/19

uchwała nr IX/98/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku

uchwała nr: IX/97/19

uchwała nr IX/97/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2019 roku

uchwała nr: IX/96/19

uchwała nr IX/96/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031

Uwagi w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031

uchwała nr: IX/95/19

uchwała nr IX/95/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na rok 2019

Uwagi w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

uchwała nr: IX/94/19

uchwała nr IX/94/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI/24/15 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie

Uwagi w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/15 Rady miejskiej Cieszyna z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Cieszynie

uchwała nr: IX/93/19

uchwała nr IX/93/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie nadania imienia 4 Pułku Strzelców Podhalańskich Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

uchwała nr: IX/92/19

uchwała nr IX/92/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyna

uchwała nr: IX/91/19

uchwała nr IX/91/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w budynku Głęboka 13 w Cieszynie

uchwała nr: IX/90/19

uchwała nr IX/90/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

uchwała nr: IX/89/19

uchwała nr IX/89/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania na czas nieoznaczony

uchwała nr: IX/88/19

uchwała nr IX/88/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i towarzyszącej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 31/75, obr. 21 w Cieszynie przy ul. Czytelni Ludowej

uchwała nr: IX/87/19

uchwała nr IX/87/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 w Krasnej

uchwała nr: IX/86/19

uchwała nr IX/86/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

uchwała nr: IX/85/19

uchwała nr IX/85/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna

uchwała nr: IX/84/19

uchwała nr IX/84/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2018 rok

uchwała nr: IX/83/19

uchwała nr IX/83/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Cieszyna wotum zaufania

uchwała nr: VIII/82/19

uchwała nr VIII/82/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie i Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

uchwała nr: VIII/81/19

uchwała nr VIII/81/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie poparcia apelu Cieszyńskiej Rady Seniorów dotyczącego tworzenia i wspierania Rad Seniorów

uchwała nr: VIII/80/19

uchwała nr VIII/80/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031

Uwagi w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031

uchwała nr: VIII/79/19

uchwała nr VIII/79/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019

Uwagi w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

uchwała nr: VIII/78/19

uchwała nr VIII/78/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego

uchwała nr: VIII/77/19

uchwała nr VIII/77/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

uchwała nr: VIII/76/19

uchwała nr VIII/76/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony

uchwała nr: VIII/75/19

uchwała nr VIII/75/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminę Strumień w zakresie zapewnienia w roku 2019 w Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki dzieciom z terenu Gminy Strumień oraz zasad finansowania przez Gminę Strumień tej opieki

uchwała nr: VIII/74/19

uchwała nr VIII/74/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIV/460/18 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij