Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: V/57/19

uchwała nr V/57/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie apelu o rewitalizację linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała – Goleszów – Cieszyn

uchwała nr: V/56/19

uchwała nr V/56/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031

uchwała nr: V/55/19

uchwała nr V/55/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019

uchwała nr: V/54/19

uchwała nr V/54/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie skargi na sposób wybierania członków do Cieszyńskiej Rady Seniorów

uchwała nr: V/53/19

uchwała nr V/53/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie petycji mieszkańców Osiedla Liburnia dotyczącej żądania wykupienia nieruchomości gruntowej

uchwała nr: V/52/19

uchwała nr V/52/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia Cieszyna

uchwała nr: V/51/19

uchwała nr V/51/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uwagi Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLII/447/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

uchwała nr: V/50/19

uchwała nr V/50/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Uwagi traci moc uchwała Nr XLII/422/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r.

uchwała nr: V/49/19

uchwała nr V/49/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uwagi traci moc uchwała Nr XLII/421/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r.

uchwała nr: V/48/19

uchwała nr V/48/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2019 roku

uchwała nr: V/47/19

uchwała nr V/47/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

uchwała nr: V/46/19

uchwała nr V/46/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn" na lata 2019-2023

uchwała nr: V/45/19

uchwała nr V/45/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Cieszyn” na lata 2019 - 2023

Uwagi Uchyla uchwałę nr III/11/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2018 r.

uchwała nr: IV/44/19

uchwała nr IV/44/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o przywrócenie pierwotnego stanu działki

uchwała nr: IV/43/19

uchwała nr IV/43/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031

uchwała nr: IV/42/19

uchwała nr IV/42/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2019

uchwała nr: IV/41/19

uchwała nr IV/41/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”

uchwała nr: IV/40/19

uchwała nr IV/40/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Zamku Cieszyn

uchwała nr: IV/39/19

uchwała nr IV/39/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej

uchwała nr: IV/38/19

uchwała nr IV/38/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Cieszyna

uchwała nr: IV/37/19

uchwała nr IV/37/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w roku 2019 na potrzeby ochrony przyrody na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Bluszcze na Górze Zamkowej"

uchwała nr: IV/36/19

uchwała nr IV/36/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w roku 2019 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody

uchwała nr: IV/35/19

uchwała nr IV/35/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030”

uchwała nr: IV/34/19

uchwała nr IV/34/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/370/17 w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych

uchwała nr: IV/33/19

uchwała nr IV/33/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIV/449/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij