Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XLIV/466/18

uchwała nr XLIV/466/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

uchwała nr: XLIV/465/18

uchwała nr XLIV/465/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

uchwała nr: XLIV/464/18

uchwała nr XLIV/464/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Cieszyńskim do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą: "Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie"

uchwała nr: XLIV/463/18

uchwała nr XLIV/463/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: "Budowa miejskiego parkingu wielopoziomowego przy ul. Michejdy w Cieszynie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

uchwała nr: XLIV/462/18

uchwała nr XLIV/462/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie

uchwała nr: XLIV/461/18

uchwała nr XLIV/461/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie

uchwała nr: XLIV/460/18

uchwała nr XLIV/460/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie

uchwała nr: XLIV/459/18

uchwała nr XLIV/459/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia stawek opłat postojowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi oraz zasad postoju

uchwała nr: XLIV/458/18

uchwała nr XLIV/458/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych

uchwała nr: XLIV/457/18

uchwała nr XLIV/457/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

uchwała nr: XLIV/456/18

uchwała nr XLIV/456/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

uchwała nr: XLIV/455/18

uchwała nr XLIV/455/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

uchwała nr: XLIV/454/18

uchwała nr XLIV/454/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

uchwała nr: XLIV/453/18

uchwała nr XLIV/453/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych

uchwała nr: XLIV/452/18

uchwała nr XLIV/452/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

uchwała nr: XLIV/451/18

uchwała nr XLIV/451/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”

uchwała nr: XLIV/450/18

uchwała nr XLIV/450/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

uchwała nr: XLIV/449/18

uchwała nr XLIV/449/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

uchwała nr: XLIII/448/18

uchwała nr XLIII/448/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028

uchwała nr: XLIII/447/18

uchwała nr XLIII/447/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2018 rok

uchwała nr: XLIII/446/18

uchwała nr XLIII/446/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych

uchwała nr: XLIII/445/18

uchwała nr XLIII/445/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Łukasza Lankocza wraz z mieszkańcami Cieszyn, powiatu cieszyńskiego oraz ludźmi związanymi ze Śląskiem Cieszyńskim, o nadanie dla ronda położonego w rejonie ul. Bobreckiej i Hajduka w Cieszynie imienia „Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego”

uchwała nr: XLIII/444/18

uchwała nr XLIII/444/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyboru jednostki budżetowej Miasta Cieszyna, w której zostanie wprowadzony budżet zadaniowy

uchwała nr: XLIII/443/18

uchwała nr XLIII/443/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego (realizacja opracowania projektu do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”)

uchwała nr: XLIII/442/18

uchwała nr XLIII/442/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego (pod nazwą „Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku – dopływu do Bobrówki”)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij