W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.390.2020

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
uzasadnienie wyboru W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wyżej wskazane stanowisko wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania formalne. Komisja ds. naboru na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej nie wybrała Kandydata do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. Kandydat swoją wiedzą merytoryczną z zakresu zadań realizowanych na stanowisku oraz przedstawioną koncepcją funkcjonowania jednostki nie przekonał komisji do swojej kandydatury.
Nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
Szczegóły
stanowisko Kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
miejsce pracy Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
termin składania ofert
miejsce składania ofert Pocztą na adres Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn; ePUAP; SEKAP

Treść

Zarządzenie Nr 0050.390.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 1 ust. 1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.31.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

§1

Zarządzam przeprowadzenie procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§2

Powołuję komisję ds. naboru w składzie:

  1. Gabriela Staszkiewicz - Burmistrz Miasta - Przewodniczący komisji,
  2. Przemysław Major - II Zastępca Burmistrza Miasta - Członek komisji,
  3. Stanisław Kawecki - Sekretarz Miasta - Członek komisji,
  4. Tomasz Tosza - specjalista z zakresu zarządzania drogami publicznymi - Członek komisji,
  5. Karina Cieślar - Główny specjalista Wydziału Organizacyjnego - Sekretarz komisji.

§3

Osoby, o których mowa w § 2 upoważnione są do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru. Osoby te są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

§4

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 4 zamieszczam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane