W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Pracownik socjalny na zastępstwo w Dziale Pomocy Środowiskowej

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

stanowisko Pracownik socjalny na zastępstwo w Dziale Pomocy Środowiskowej

miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie zatrudni na umowę na zastępstwo pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej.


1. Warunki zatrudnienia:

  • umowa na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika od 15.08.2020 r.
  • pełny wymiar czasu pracy,
  • praca będzie wykonywana w środowisku na terenie Cieszyna  oraz siedzibie znajdującej się przy ul. Skrajnej 5 w Cieszynie, w pomieszczeniach biurowych na parterze, z wykorzystaniem sprzętu biurowego jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka w godzinach od 7.00 do 15.00 lub od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku oraz od 8.00 do 16.00 w poniedziałki.

2. Wymagania:

1) Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:

a)      posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b)      ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c)      do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

2)      znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      umiejętności organizacyjne, skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu dokumentacji,

7)      znajomość obsługi komputera.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 

˗ praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klienta,

˗ dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie tych świadczeń,

˗ udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące trudnej sytuacji życiowej,

˗ skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,

˗ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

˗ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

˗ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

˗ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.


3. Wymagane dokumenty:

  • CV – przebieg zawodowy oraz list motywacyjny,
  • kserokopie świadectw szkolnych, dyplomów - potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz szkolenia,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,  zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.2009.115.971),     
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. EU L z 2016r. nr 119, s.1) zgodnie z załączonym poniżej wzorem.
  • Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.
  • Miejsce składania dokumentów: biuro podawcze Ośrodka przy ul. Skrajnej 5 w Cieszynie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 43-400 Cieszyn, ul. Skrajna 5.

Termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu) do godz. 16.00


Załączniki

ogłoszenie pdf, 762 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane