Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Oligofrenopedagog, Pielęgniarka środowiskowa, Neurologopeda

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Oligofrenopedagog, Pielęgniarka środowiskowa, Neurologopeda

miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie poszukuje kandydatów na stanowiska:

 1. Oligofrenopedagoga
 2. Pielęgniarki środowiskowej
 3. Neurologopedy

- w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(umowa zlecenie – zatrudnienie od 01.04.2020 r.)

Wymagania obowiązkowe:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe zgodnie z § 3 rozporządzenia z dnia 22.09.2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22.09.2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
 3. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku oligofrenopedagoga:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego
 • funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności
 • samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji.
 • Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe,
 • wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku.

Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
 • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
 • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pielęgniarki środowiskowej:

Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia.
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku neurologopedy:

Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

Informacji w powyższej sprawie udziela koordynator Renata Gandzel pod numerem tel.: 33 479 49 15.

Oferty należy składać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skrajna 5
43-400 Cieszyn


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij