Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Obwieszczenie SRM-II 6733.15.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy SRM-II 6733.15.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna

Cieszyn, dnia 5 października 2018 r.

SRM-II.6733.15.2018

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z poź. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - wojewódzkim, dla wykonania robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia nr 78a (sala komputerowa na pomieszczenie biurowe), pomieszczenia nr 112 (sala edukacyjna na pomieszczenie biurowe), pomieszczenia nr 111 (podział świetlicy na salę edukacyjną i świetlicę) w pawilonie II B i III B budynku Zakładu Karnego w Cieszynie przy ul. Bolesława Chrobrego 2, na działce nr 41 w obrębie nr 44.

Zgodnie z art. 51 ust.. 1 pkt 1)ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy organ w dniu 12 września 2018 r. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji z Marszałkiem Województwa Śląskiego w Katowicach. Wniosek w tej sprawie został doręczony dnia 19 września 2018 r. Zgodnie z art. 53 ust. 5 powyższej ustawy uzgodnień dokonuje się w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W przypadku nie zajęcia stanowiska organu w tym terminie uzgodnienie uważa się za dokonane. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy organ w dniu 3 października 2018 r. uzyskał uzgodnienie decyzji zawarte w postanowieniu z dnia 1 października 2018 r. wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, z upoważnienia którego działa Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej (znak sprawy: B-NR.5151.41.2018.TW), uzgadniające projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto 21 września 2018 r. tutejszy organ uzyskał pozytywną opinię Burmistrza Miasta Cieszyna, właściwego zarządcy drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego ul. Hallera zawartą w piśmie z dnia 18 września 2018 r. (znak: DZ.4400.1.54.2018.TG).

Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, mogą zapoznać się z dokumentami w tej sprawie, w terminie do dnia 19 października 2018 r.

Postępowanie toczy się na wniosek z dnia 4 września 2018 r. Zakładu Karnego, ul. Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn, złożony dnia 10 września 2018 r.

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta Cieszyna
Kierownik Referatu Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu
mgr inż. Kazimierz Guziur
 
 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij