Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Obwieszczenie SRM.II.6733.7.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy SRM.II.6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna

Cieszyn, dnia 10 maja 2018 r.

SRM-II.6733.7.2018

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym, dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej w Cieszynie – etap I, z rur PVC Ø 200 mm, o długości ok. 365,0 m, na działkach nr 113/20, 129/2, 118/5, 113/21, 85/6, 113/22, 113/25, 113/24, 113/23, 113/29, 113/26, 113/27, 113/31, 113/36 w obrębie nr 57.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, organ ds. melioracji wodnych, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dokonuje uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych. Zgodnie z art. 53 ust. 5 powyższej ustawy uzgodnień dokonuje się w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W przypadku nie zajęcia stanowiska organu w tym terminie uzgodnienie uważa się za dokonane. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym (data doręczenia wystąpienia o uzgodnienie 17 kwietnia 2018 r.).

Ponadto w dniu 4 maja 2018 r. tutejszy organ uzyskał pozytywną opinię Burmistrza Miasta Cieszyna, właściwego zarządcy drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego ul. Sosnowej, zawartą w piśmie z dnia 27.04.2018 r. (znak: DZ.4400.2.5.2018.PK).

Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, mogą zapoznać się z dokumentami w tej sprawie.

Postępowanie toczy się na skutek działania z urzędu, od dnia 13 kwietnia 2018 r.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn pok. 216, w terminie do 24 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Kierownik Referatu Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu
mgr inż. Kazimierz Guziur

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij