Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie S

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy SRM-II 6733.37.2017

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Burmistrz Miasta Cieszyna

Cieszyn, dnia 8 lutego 2018 r.

SRM-II.6733.37.2017

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.2017.1253 z późn. zm.) obwieszczam, że dokonałem uzgodnienia z organami współdziałającymi przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym, dlaprzedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci cieplnej na odcinku magistrali południe Śródmieście II w rejonie od ul. Korfantego do ul. Chrobrego, w rejonie ulic: Chrobrego, Bielskiej, Wyspiańskiego, Kubisza, Garncarskiej, Bobreckiej Korfantego i Kochanowskiego w Cieszynie, na działkach nr 115/2, 150 w obrębie nr 40; nr 146, 81/2, 164, 17/1 w obrębie nr 41; i nr 152/1, 147/ 1, 148/1, 149/1, 161/1, 141/1 w obrębie nr 42. Zgodnie z wnioskiem przedsięwzięcie obejmuje budowę odcinków sieci wysokoparametrowej pod postacią gorącej wody o parametrach temperaturowych 120/70ºC i ciśnieniu maksymalnym 16 bar, podziemnej sieci cieplnej, z rur stalowych preizolowanych, o parametrach 2x Dn200/355 o długości L=190 m, 2x Dn100/225 o długości L=155 m, 2X Dn50/140 L=7,0 m. Wzdłuż sieci zostanie wykonany ciąg kanalizacji teletechnicznej z kablami teletechnicznymi stanowiącą instalacje monitoringu przedmiotowej sieci.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tutejszy organ uzyskał postanowienie - uzgodnienie projektu decyzji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegaturą w Bielsku-Białej z dnia 05.02.2018 r. (znak sprawy: B-NR.5151.1.2018.JM) z warunkami konserwatorskim.
Ponadto w dniu 24 stycznia 2018 r. tutejszy organ uzyskał pozytywną opinię (znak: DZ.4400.2.2.2018.PK) właściwego zarządcy drogi, Burmistrza Miasta Cieszyna, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego ul. Chrobrego, Bielskiej, Wyspiańskiego, Kubisza, Garncarskiej, Bobreckiej, Korfantego i Kochanowskiego w Cieszynie.
Strony postępowania (właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do działek objętych granicą obszaru, mogą zapoznać się z dokumentami w tej sprawie, w terminie do dnia 22 września 2017 r.
Postępowanie toczy się na wniosek Energetyki Cieszyńskiej Spółki z o.o. ul. Mostowa 2, 10, 43-400 Cieszyn, złożony w dniu 28 grudnia 2017 r. przez pełnomocnika Pana Aleksandra Mazura, działającego z ramienia firmy PWN INŻ Maria MAOR z siedzibą w Gliwicach, ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice, uzupełniony dnia 12 stycznia 2018 r.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1, 43-400 Cieszyn pok. 216, w terminie do 22 lutego 2018 r.

 

 

 

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta Cieszyna
Kierownik Referatu Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu
mgr inż. Kazimierz Guziur
 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij