W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.318.2021

Treść

Zarządzenie Nr 0050.318.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 czerwca 2021 roku

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 21 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.).

§ 1

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzam do odwołania ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Cieszynie wykonują pracę zdalnie z wyłączeniem pracowników wykonujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.
 3. W celu załatwiania spraw przez interesantów wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - z zastrzeżeniem § 2 - następujące stanowiska obsługi bezpośredniej:
  1. w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 przyjmowanie stron odbywa się na stanowiskach usytuowanych w holu Kancelarii Ogólnej,
  2. w budynku administracyjnym przy ul. Jana Kochanowskiego 14 przyjmowanie stron odbywa się w salach operacyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego, w tym przy wykorzystaniu systemu kolejkowego,
  3. w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości przy ul. Ratuszowej 1 przyjmowanie stron odbywa się przy stanowisku obsługi usytuowanym przed drzwiami wejściowymi do tego wydziału.
  4. w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego przy ul. Srebrnej 2 przyjmowanie stron odbywa się w okienku kasowym zlokalizowanym naprzeciwko kasy podatkowej,
  5. w Hali Widowisko-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 obsługa interesantów odbywa się w wyznaczonej kasie.
 4. W wydzielonej części korytarza w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Jana Kochanowskiego 14 może przebywać do 10 interesantów.
 5. Kasa podatkowa w Referacie Podatków, Dochodów, Windykacji i Egzekucji Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Srebrnej 2 jest otwarta w godzinach od 9:00 do 12:00.
 6. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk.
 7. Wszelkie wnioski, podania zaleca się składać poprzez operatora pocztowego lub środki komunikacji elektronicznej.
 8. Dodatkowo informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.
 9. Informację o zasadach załatwiania spraw poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie można znaleźć na stronie bip.um.cieszyn.pl.

§ 2

Wprowadzam następujące ograniczenia:

 1. uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywają się wyłącznie z udziałem pary młodej, świadków, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie oraz przy obecności do 21 osób. przy zachowaniu odległości nie mniej niż 1,5 m od siebie,
 2. do liczby osób. o której mowa w pkt 1, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19,
 3. wstępu na teren budynków Urzędu Miejskiego w Cieszynie dla interesantów poza rejon stanowisk, o których mowa w § 1 ust. 3, z zastrzeżeniem pkt 4,
 4. ograniczenie wstępu, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy udziału w sesji Rady Miejskiej Cieszyna lub innych spotkaniach otwartych organizowanych w Urzędzie.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 0050.252.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Zmieniono Zarządzeniem Nr 0050.365.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.318.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane