IN – 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od 2016 roku (doc)

IN – 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od 2016 roku (pdf)

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

 

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2017 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2017 (pdf)

DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2016 (doc)

DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2016 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2015 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2015 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2014 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2014 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2013 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2013 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2012 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2012 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2011 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2011 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2010 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2010 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2009 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2009 (pdf)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2008 (doc)

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 2008 (pdf)

 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

 

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych na 2017 (doc)

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych na 2017 (pdf)

DR-1 Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych na 2016 (doc)

DR-1 Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych na 2016 (pdf)

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych na 2015 (doc)

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny od osób prawnych na 2015 (pdf)

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny osób prawnych na 2014 (doc)

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny osób prawnych na 2014 (pdf)

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny  od osób prawnych na 2013 (doc)

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny  od osób prawnych na 2013 (pdf)

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

 

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2017 (doc)

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2017 (pdf)

DL-1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2016 (doc)

DL-1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2016 (pdf)

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2015 (doc)

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2015 (pdf)

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2014 (doc)

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2014 (pdf)

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2013 (doc)

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych na 2013 (pdf) 


DEKLARACJA NA PODATEK OD  ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych od 01.01.2016 r.

DT-1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych od 01.01.2016 r.

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych do 31.12.2015r.

DT-1A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych do 31.12.2015 r.