Skład Komisji Finansów:
  1. Maria Liwczak - Przewodnicząca Komisji
  2. Krzysztof Herok - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Władysław Macura - Członek Komisji
  4. Krzysztof Kasztura - Członek Komisji
  5. Piotr Sikora - Członek Komisji