UCHWAŁA NR XLVI/551/22
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 27 października 2022 r.


w sprawie odstąpienia od sporządzenia w części zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, uchwalonego uchwałą nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2010 r.Załączniki:

Uchwała Nr XLVI/551/22
Imienny wykaz glosowania uchwały