Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze 3/2022
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie o obywatelstwie polskim
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o stanie zdrowia
Klauzula informacyjna
Informacja o wyniku naboru 3-2022 aplikant(strażnik)