UCHWAŁA NR XLI/501/22
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA


z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rokZałączniki:

Uchwała Nr XLI/501/22
Imienny wykaz głosowania uchwały