Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty
załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie w trybie art. 125 uPzp
załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie wykonawców (art. 117)
załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów
załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy
załącznik nr 6 do SWZ - identyfikator postępowania
załącznik nr 7 do SWZ - dokumentacja projektowa