UCHWAŁA NR XXVII/312/21
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA


z dnia 25 marca 2021 r.


w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021 – 2025Załączniki:

Uchwala Nr XXVII/312/21
Imienny wykaz glosowania uchwały