Zarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie



Załączniki:

Koszt utrzymania mieszkańca na rok 2021