Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Naczelnik Wydziału - Robert Woźnica

ul. Ratuszowa 1
43 - 400 Cieszyn