Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

ul. Ratuszowa 1
43 - 400 Cieszyn

Naczelnik Wydziału - Andrzej Kiliś