Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości


ul. Ratuszowa 1
43 - 400 Cieszyn


Naczelnik Wydziału - Andrzej Kiliś