Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Naczelnik Wydziału - Arkadiusz Skowroński